mail
mail

تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شرکت فرآیند پژوهان صنعتی ایران، بعنوان یک از ارکان اصلی شرکت ، طراحی و توسعه  محصولات جدید  و نیز بهبود کیفیت محصولات جاری شرکت را عهده‌دار می‌باشد. بهره گیری از‌ متخصصین‌ مجرب‌ ، همکاری‌ با مراکز دانشگاهی‌ و تحقیقاتی‌ ، استفاده‌ از به روز ترین‌ تکنولوژی های پیشرفته، دستورکار این واحد جهت نیل به اهداف تعیین شده می باشد.

 فعالیتهای واحد تحقیق و توسعه R&D
  • طراحی و ساخت قالب ها و ادوات لازم جهت تولید صنعتی مبدل های Double wall
  • طراحی و ساخت قالب ها و ادوات لازم جهت تولید صنعتی مبدل های Semi weld & full weld
  • ارتقاء فرمالیسیون واشرها برای انطباق هرچه بیشتر با استاندارد های تماس غذایی و تولید انواع واشرهای Food Grade  با خواص معادل واشر های صنعتی
  • ابداع روش های ویژه رسوب زدایی برای صنایع گوناگون کشور
  • تحلیل و آنالیز تجهیزات تحت فشار با استفاده از نرم افزارهای المان محدود انسیس ANSYS و آباکوس ABAQUS
  • ساخت انواع جدید مبدل های بریز
  • تولید پوشش ضد خوردگی برای جلوگیری از خوردگی و ایجاد رسوب بر روی پلیت ها
اسکرول به بالا