mail
mail

تعمیرات و نگهداری

تعمیرات اساسی مبدل های صفحه ای (Over Hall) به طور کامل در شرکت فرآیند پژوهان صورت می پذیرد. معمولا تعمیرات اساسی مبدل ها شامل دمونتاژ، شستشو با آب پرفشار، شستشوی شیمیایی (Chemical Wash) با محلول های مجاز، سپس خنثی سازی این محلول ها جهت ورود به محیط زیست است. پس از این مرحله تعویض واشر ها و در صورت نیاز تعویض پلیت های آسیب دیده، انجام شده و مبدل پس از شستشو ، رنگ آمیزی مجدد فریم ، تعویض پوشش فلانچ ها (Rubber Insert) و نیز رفع هر گونه نواقص دیگر، مجددا مونتاژ و تست می گردد.در صورت لزوم انجام تعمیرات اساسی در محل مشتری و با اعظام پرسنل ذیربط اجرا می گردد. مضافا اینکه امکانات لازم جهت انجام عملیات CIP برای مبدل های بزرگ در شرکت فرآیند پژوهان مهیا بوده و این شرکت بارها نسبت به شستشوی شیمیایی مبدل های بزرگ در صنایع نفت و گاز شرکت و در سایت های مربوطه اقدام نموده است.

45
اسکرول به بالا