mail
mail

تولید واشر

فرمولاسیون های مورد نیاز با حداکثر خواص فیزیکی و پایداری شیمیایی برای الاستومر های مختلف در شرکت فرآیند پژوهان بر اساس دو استاندارد صنعتی و غذایی نهایی می گردد. این شرکت همواره متریال Master و Final مورد نیاز برای تولید واشرها را از الاستومر های NBR، EPDM ، HNBR و VITON A را در اختیار دارد. معمولا فرآیند تولید واشر از اکسترود Final Compound و تولید یک مقطع دایره ای با حدودا۲۰% الی ۳۰% حجم بالاتر نسبت به واشر آغاز می گردد.مقطع تهیه شده در داخل قالب توسط اپراتور چیده شده و تولید با بسته شدن پرس در فشار ۲۰۰ الی ۸۰۰  تن در دمای مورد نیاز معمولا از ۱۶۰  الی ۱۸۵  درجه سانتی گراد صورت می پذیرد.گرمایش پرس ها به صورت یکنواخت توسط بخار اشباع تولید شده در دیگ بخار تامین می گردد. به منظور ارتقاء کیفیت واشر ها مخصوصا در پخت پراکسیدی انجام عملیات پخت تکمیلی الزامی می باشد. به همین منظور یک دستگاه آون الکتریکی بزرگ مجهز به سیستم اتوماتیک تنظیم دما و گردش هوای داغ در کارخانه ی فرآیند پژوهان موجود است که عملیات پخت تکمیلی(post cure) را انجام می دهد.

اسکرول به بالا