mail
mail

سانتریفیوژ پیوسته solid bowl decanter centrifuge

دکانتر سانتریفیوژ فاقد هر گونه سطح فیلتراسیون بوده و جداسازی جامد مایع بر اساس اختلاف دانسیته سیال با رسوب جامد انجام می شود. شرکت فرآیند پژوهان صنعتی ایران دارای تجربه و دانش فنی لازم جهت ساخت دکانتر سانتریفیوژ با شتاب گرانشی ۳۰۰۰  الی ۶۰۰۰g می باشد.

پذیرش سفارش در این خصوص بستگی به نوع جامد و میزان مجاز ذرات خروجی با مایع دارد.

اسکرول به بالا