mail
mail

مبدل FREE FLOWING GPHE

برای تبادل حرارت سیالاتی که دارای غلظت بالا و یا حاوی ذرات جامد و یا الیاف می باشند بایستی از پلیت هایی با عمق زیاد از ۱۰ الی ۲۲ میلیمتر استفاده می شود. این پلیت ها دارای ضرایب انتقال حرارت پایین تر نسبت به پلیت های استاندارد هستند ولی به کار گیری آنها در برخی صنایع از جمله صنعت قند اجتناب ناپذیر است. پلیت های FREE FLOWING شرکت فرآیند پژوهان صنعتی ایران در ۳ سایز مختلف برای اتصالات ۴ ، ۶ و ۸ اینچ تولید می شوند.

اسکرول به بالا