mail
mail

مونتاژ GPHE

فریم مبدل های صفحه ای پس از شات و یا سند بلاست (shut /sand blast) با سیستم رنگ مورد نظر کارفرما رنگ آمیزی می گردد.معمولا یک پرایمر Zinc Richابتدا پاشیده شده و سپس یک و یا چند دست رنگ اپوکسی بر روی فریم پاشیده می شود. سپس فریم با نصب ریل های بالا و پایین و نیز پایه عقبی ببرپاسازی شده و آماده چیدمان پلیت ها می شود. پس از انجام چیدمان پلیت ها و تایید آن از سوی واحد کنترل کیفی ، فشرده سازی مبدل با ابزارهای دستی و یا هیدرولیک تا سایز مورد نظر صورت می پذیرد. سپس با نصب فلانج های مجهز به فشارسنج و شیر تخلیه ، مبدل پس از هواگیری در فشار یک طرفه به میزان قیدشده بر روی پلاک قرار گرفته و به مدت ۳۰ دقیقه عدم وجود هر نوع نشت داخلی و یا خارجی بررسی و تایید می گردد.

اسکرول به بالا