mail
mail

کنترل کیفیت

در نظام تفکر تولید ناب ، ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات ، مشارکت دادن مشتری در فرآیند تولید و حفظ همه جانبه کیفیت محصول باعث حفظ سرمایه ، کنترل هزینه ، جذب و رضایت مشتری و … می شود. در این راستا، شرکت فرایند پژوهان صنعتی ایران با استفاده از نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته داخلی شرکت و همچنین در صورت نیاز آزمایشگاه های همکار به کنترل کیفیت پارامتر های مهم هر مرحله از تولید می پردازد.

پارامترهای ذیل در تولید مبدل های صفحه ای به صورت منظم کنترل و ثبت می شوند:

۱-خواص فیزیکی COMPOUND از نظر

Compression Set

Elongation At Break

Tensile Strength

Aging Properties

۲- شرایط تولید پلیت ها از نظر عدم وجود هرگونه آسیب دیدگی ، شکستگی و ترک در محصول نهایی از طریق بازدید بصری و تست رنگ

۳- کالیبراسیون پرس اصلی تولید پلیت و پرس های تولید واشر از نظر دما و فشار

۴- انجام تست هیدرواستاتیک و نیز تست عدم اختلاط سیالات بر اساس فرآیند استاندارد

اسکرول به بالا