تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شرکت فرآیند پژوهان صنعتی ایران، بعنوان یک از ارکان اصلی شرکت ، طراحی و توسعه  محصولات جدید  و نیز بهبود کیفیت محصولات جاری شرکت را عهده‌دار می‌باشد. بهره گیری از‌ متخصصین‌ مجرب‌ ، همکاری‌ با مراکز دانشگاهی‌ و تحقیقاتی‌ ، استفاده‌ از به روز ترین‌ تکنولوژی های پیشرفته، دستورکار این واحد …

تحقیق و توسعه Read More »